woensdag november 25 , 2015
Tekstgrootte
   
image
image
image

Aankoop weide: Uw steun is nodig!

nieuweweideVlaamse vrienden,

Zoals u wellicht weet, werd de Van Raemdonckhoeve onlangs openbaar verkocht samen met de aanpalende landbouwgronden waaronder onze parking. Via deze hoeve hadden wij een toegang tot onze weide voor het zwaar vervoer tijdens de opbouw en onze parkeerweide tijdens de wake. Dit was de enige normale toegangsweg. Diegenen die er dit jaar bij waren, beseffen maar al te goed dat het ontbreken van deze toegangsweg en parking een zeer zware handicap is voor de organisatie van de IJzerwake. Zonder oplossing moesten we ofwel een andere locatie zoeken, ofwel een afgeslankte wake inrichten. In het slechtste geval kon zelfs het voortbestaan van de IJzerwake in het gedrang komen!

De enige optie was de aankoop van een weiland, aanpalend aan onze eigen grond. Deze verkoop is ondertussen gesloten. Hierdoor bekomen wij zowel een nieuwe doorgang voor de opbouw van onze wake als een parking voor de bedevaarders. Deze noodzakelijke investering in de toekomst van de IJzerwake bedraagt ongeveer 75.000 euro (aankoop, registratierechten, notariskosten, de aanleg van een nieuwe toegangsweg, drainage en afspanning van de parking).

Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd met de bescheiden bijdragen van duizenden Vlaamsgezinden, zo willen wij ook de aankoop van deze noodzakelijke weide betalen met de bijdragen van allen die geloven in de blijvende waarde van het IJzertestament.

Alle bijdragen - hoe bescheiden ook - zijn welkom. Uw steun kan overgeschreven worden op het rekeningnummer van de vzw IJzerwake IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB met vermelding "Aankoop weiland".

Wij danken u voor uw hulp voor ons gezamenlijk streven: de spoedige voltrekking van het IJzertestament.

Met Vlaams-Nationale groeten,


Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

Deze oproep, samen met een overschrijvingsformulier in PDF lezen of downloaden.
 

Toespraak Bart De Valck, voorzitter Vlaamse Volksbeweging

bartdevalck2015

Bedevaarders,

we staan hier op een dodenveld... en dat roept bij mij onvermijdelijk herinneringen op aan vroeger, toen ik als jonge snaak, diep ontroerd, tussen duizenden bedevaarders op de vlakte rond de IJzertoren stond.

De IJzertoren... onze toren, is er helaas niet meer bij... maar het monument van de gebroeders Van Raemdonck is voor mij meer dan een waardig alternatief en bezorgt mij dan ook nog telkens opnieuw kippenvel. Niet omwille van de zogenaamde mythe, maar omwille van de naakte feiten, want voor zover ik weet staat het vast dat Edward, zijn jongere broer Frans, die trouwens aangeschreven stond als 'flamingant' en de Waalse korporaal Amé Fievez op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip gesneuveld zijn. En of ze nu in mekaars armen gestorven zijn of niet, voor mij blijven de broers hoe dan ook en tot spijt van wie 't benijdt, de symbolen bij uitstek van broederliefde en van inzet voor Vlaanderen. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik niet alleen Vlaming ben met mijn verstand, maar evenzeer met mijn hart...

Lees meer: Toespraak Bart De Valck, voorzitter Vlaamse Volksbeweging

 

Toespraak Wim De Wit, voorzitter IJzerwake

wimdewit2015

Bedevaarders,


In de late namiddag van 22 april 1915 verscheen een vreemde groen-gele wolk boven het niemandsland ten noordwesten van Ieper, een paar honderd meter verwijderd van de plaats waar wij thans bijeen zijn. Speciaal opgeleide Duitse troepen lieten 160 ton chloorgas vrij, die door de wind naar de Franse stellingen gedreven werden.. Het monument hier vlakbij de Ieperse steenweg herinnert ons aan de vreselijke wereldprimeur in de chemische oorlogsvoering, een weerzinwekkende oorlogsvoering waarbij de kracht van de individuele mens van geen tel is, en die sedertdien tot op vandaag in vele oorlogen gebruikt wordt.

Lees meer: Toespraak Wim De Wit, voorzitter IJzerwake

 

Pagina 1 van 2

ijzerwake2015-250px

Zelfbestuur

ZelfbestuurOnder het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.

Nooit meer oorlog

Nooit meer oorlogOnder nooit meer oorlog wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk.

Godsvrede

GodsvredeOnder de godsvredegedachte wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat.