maandag augustus 29 , 2016
Tekstgrootte
   
image
image
image

Nieuw: kalender 2017

omslag-kalender-yw2017

Ook voor 2017 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven en het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook gaan uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1917 met op de achterzijde de uitleg daarover.

De kalender wordt verkocht o.a. op deze IJzerwake (secretariaat IJzerwake), aan de prijs van 5 euro. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake BE33 7330 1128 2746 met vermelding 'Kalender 2017'. Warm aanbevolen!

 

Bussen naar de IJzerwake

Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. De bijdrage voor de bussen naar Steenstrate bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar rijden gratis mee. Dit bedrag dient betaald te worden aan de busverantwoordelijke, samen met het kenteken. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn.

Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u.

Lees meer: Bussen naar de IJzerwake

 

28 augustus '16: de maskers af!

yw2016-affichea4-250

"Uw masker af!
Gij die daar spreekt van recht,
Die valsch en laf
Den Vlaming houdt geknecht;
Schenkt klaren wijn"

Zo klinkt het beginvers van het frontlied, geschreven door Jozef Simons. De tekst blijft brandend actueel. De Belgische politiek heeft een stevige traditie in verstoppertje spelen achter mooi opgepoetste maskers.

Lees meer: 28 augustus '16: de maskers af!

 
yw2016-affichea4-250

Zelfbestuur

ZelfbestuurOnder het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.

Nooit meer oorlog

Nooit meer oorlogOnder nooit meer oorlog wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk.

Godsvrede

GodsvredeOnder de godsvredegedachte wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat.