maandag augustus 31 , 2015
Tekstgrootte
   
image
image
image

Nieuw: kalender 2016

kalender2016

Ook voor 2016 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven en het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook gaan uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1916 met op de achterzijde de uitleg daarover.

De kalender wordt verkocht o.a. op deze IJzerwake (secretariaat IJzerwake aan het jaagpad), aan de prijs van 5 euro. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake BE33 7330 1128 2746 met vermelding 'Kalender 2016'. Warm aanbevolen!

 

Tot zondag in Steenstrate!

ijzerwake2015-250px

Op zondag 30 augustus gaat de IJzerwake door te Steenstrate (Ieper), naast het monument voor de Gebroeders Van Raemdonck.

Thema: 1915: dodendraad door een gebroken staat

Hiermee willen we enerzijds het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in herinnering brengen en anderzijds de verschrikkingen van het tweede oorlogsjaar herdenken. Dit gesymboliseerd in de dodendraad die over de ganse grens met Nederland werd aangebracht en vele dodelijke slachtoffers zou eisen. Ook het eerste gebruik van chemische wapens en de al even vreselijke vlammenwerpers zouden Vlaanderen op een tragische manier op de geschiedeniskaart zetten.

Met medewerking van Bart de bard, Elia Vermeulen met een gedicht van Aleidis Dierick, samenzang met diverse koren onder leiding van Peter Leys, weerom sterke bindteksten van Anton Aldi, gebracht door Annemie Peeters-Muyshondt en José Ongena, de VNJ-muziekkapel, de soldatenbrief, speelschaar Ossaert, een ode aan professor Evrard als bezieler van het standbeeld voor Willem I te Gent, doedelzakspelers,... kortom een IJzerwake met respect voor tradities. Gastspreker is VVB-voorzitter Bart De Valck. Voorzitter Wim de Wit voelt zich sterk genoeg om zijn toespraak te houden, hoewel hij nog herstelt van een zware hartoperatie.

Voor en na de wake is er mogelijkheid het IJzerwakedorp te bezoeken met uitgebreide standen van streekproducten tot boeken en voorstelling van diverse firma's. Het VNJ-IJzertreffen laat u ook dit jaar natuurlijk weer toe bij de nodige drank en hapjes oude bekenden en nieuwe vrienden te ontmoeten!

Er is dit jaar echter een probleem bij het bereiken van de weide: door de hangende verkoop van de 'Van Raemdonckhoeve' en aanpalende gronden is er een formeel verbod om met voertuigen over de hoeve tot aan onze vaste parkingweiden te rijden.

Hiervoor is een éénmalige noodparking aangelegd langs de Ieperse steenweg, aan de rechterzijde, komende van Ieper voorbij de gekende taverne op de brug. Vanuit Diksmuide situeert de parking zich dan links. De politie is gevraagd om het verkeer en de veiligheid van onze deelnemers waar te nemen bij het oversteken van de steenweg. Ook de pendeldienst is uitgebreid, om mensen te vervoeren die moeilijk de hele afstand tot aan de weide kunnen overbruggen. Wel belangrijk: na het parkeren van de wagen, kan de vroegere weg naar de Van Raemdonckhoeve te voet worden afgelegd, en via de hoeve (wandelaars zijn toegestaan!) het IJzerwaketerrein betreden worden. Niemand, tenzij medewerkers met specifieke vergunning of de pendeldiensten, kan met de wagen toegelaten worden op het jaagpad.

We zijn ons ervan bewust dat dit voor iedereen aanpassingen vraagt. Onze talrijke medewerkers/vrijwilligers staan klaar om de hinder zoveel mogelijk te beperken, en u net als vorige jaren op een serene en strijdvaardige IJzerwake te verwelkomen. Ook het VNJ-IJzertreffen en het IJzerwakedorp met uitgebreide standen zullen u aangenaam verrassen.

Tot in Steenstrate, 30 augustus, 11 uur.

namens de vzw IJzerwake

Gino Smits
Werkgroep Regie en Pers


 

Bussen naar de IJzerwake

Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. De bijdrage voor de bussen naar Steenstrate bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar rijden gratis mee. Dit bedrag dient betaald te worden aan de busverantwoordelijke, samen met het kenteken. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn.

Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u.

Lees meer: Bussen naar de IJzerwake

 
ijzerwake2015-250px

Zelfbestuur

ZelfbestuurOnder het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.

Nooit meer oorlog

Nooit meer oorlogOnder nooit meer oorlog wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk.

Godsvrede

GodsvredeOnder de godsvredegedachte wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat.