maandag augustus 29 , 2016
Tekstgrootte
   
image
image
image

Toespraak Bart Laeremans

Vlaamse vrienden,

het is met schroom en grote erkentelijkheid dat ik hier vandaag het woord neem. Erkentelijkheid en dankbaarheid voor het offer van jonge mensen, veel jonger nog dan de meesten van ons. Deze jongeren gaven, vaak geheel vrijwillig, het belangrijkste wat zij bezaten, hun eigen leven, om hun land en hun volk te beschermen, om hun grenzen te verdedigen.

Ons leven is vandaag zoveel complexer dan dat van die jonge mensen van toen en er zijn zoveel meer mogelijkheden om ons aan onze verantwoordelijkheid te onttrekken. Juist daarom is het zinvol om stil te staan bij datgene wat ons met hen verbindt.

Lees meer: Toespraak Bart Laeremans

   

Nieuw: kalender 2017

omslag-kalender-yw2017

Ook voor 2017 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven en het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook gaan uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1917 met op de achterzijde de uitleg daarover.

De kalender wordt verkocht o.a. op deze IJzerwake (secretariaat IJzerwake), aan de prijs van 5 euro. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake BE33 7330 1128 2746 met vermelding 'Kalender 2017'. Warm aanbevolen!

 
yw2016-affichea4-250

Zelfbestuur

ZelfbestuurOnder het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.

Nooit meer oorlog

Nooit meer oorlogOnder nooit meer oorlog wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk.

Godsvrede

GodsvredeOnder de godsvredegedachte wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat.