vrijdag augustus 22 , 2014
Tekstgrootte
   
image
image
image

24 augustus '14: Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen

yw2014-a4-250pxVlamingen,

Voor de 13de keer reeds zal de IJzerwake plaatsvinden te Steenstrate bij Ieper, aan het monument voor de gebroeders van Raemdonck.

In augustus 1914 brak de eerste Wereldoorlog uit, nadat “een revolverschot, afgevuurd door een Belgisch FN-pistool in Sarajevo, het oude Europa op zijn grondvesten deed daveren” (In Vlaanderens velden, Jan Huijbrechts, 2013).

IJzerwake wil dit eerste oorlogsjaar – in augustus net 100 jaar geleden begonnen – uitgebreid belichten, en enkele gesneuvelden van dat jaar in beeld brengen. Nu de media volop focussen op de Eerste Wereldoorlog zullen wij een vaak vergeten aspect belichten: de achteruitstelling van de eenvoudige Vlaamse jongens, die wel goed genoeg waren als kannonnenvlees, maar verder werden geminacht en gecommandeerd in een taal die velen onder hen niet eens machtig waren…

Vele jonge mannen in Vlaanderen meldden zich nochtans vrijwillig aan om het Belgische vaderland te dienen tegen de inval van de Duitse agressor. Ook de cultuurflaminganten, die reeds voor de oorlog weinig op hadden met het Franskiljonse België, riepen nu de jonge Vlamingen op om voor België te gaan vechten. En ook de koning riep de Vlamingen en Walen op in hun eigen taal, met de symboliek van hun eigen geschiedenis: “Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen. Walen, gedenk de 600 Franchimontezen”. België had amper enkele tientallen jaren geschiedenis achter de rug, te weinig om op een ‘Belgisch verleden’ beroep te doen blijkbaar…

Eens de Duitse pletwals met veel en vaak onnodig en vreselijk geweld over België getrokken was, stabiliseerde zich het IJzerfront. Op enkele vierkante kilometers zou ‘het vaderland’ nog blijven bestaan. We zijn dan november 1914. In vier jaren van oorlog zullen Vlaamse studenten, aalmoezeniers, brancardiers en gewone Vlaamse piotten elkaar vinden in het bloed en het slijk van een vreselijke en beestachtige stellingenoorlog. De moderne Vlaamse beweging heeft daar, in de weidse vlakte van een kaalgeschoten en vernielde Westhoek, haar wortels van zelfbestuur en identiteitsbesef gevonden.

Wij hopen dan ook, vooral in dit symbolische jaar, op een talrijke opkomst. Een hele ploeg van vrijwilligers staat weerom klaar om u te onthalen temidden van het slagveld. U staat in Steenstrate letterlijk in de eertijdse slagvelden en figuurlijk door de serene sfeer van gedenken en tegelijk vooruit kijken. De verkiezingen van mei 2014 zijn dan al een tijd achter de rug. Wij hopen op een stevig resultaat voor de ‘V-partijen’. Alleen als ze samen sterk worden, en dus kiezers van de onderling inwisselbare traditionele establishment-partijen kunnen overtuigen, zal het ‘uur van Vlaanderen nog eens slaan’, zoals de frontbeweging dat in haar dromen reeds verwoordde.

Tot in Steenstrate!


 

Diables Rouges

De vzw IJzerwake stelt vast dat de Koninklijke Voetbalbond nog steeds in het Belgique de papa vertoeft, en het zich rustig kan permitteren de meerderheid van de bevolking van dit land te schofferen. De Rode Duivels dienen we blijkbaar enkel in het Frans aan te moedigen... Honderd jaar na de eerste wereldoorlog, waarin Vlaamse soldaten onder Franstalige bevelen de dood werden ingejaagd, klinkt aan de top van de Belgische Francofonie nog steeds: “Et pour les Flamands la meme chose”. Ook bij de opname van het 'Rode Duivelslied' door Stromae.

Wij wensen alle supporters een deugddoend Wereldkampioenschap, maar de politieke recuperatie door het Belgische establishment van dit sportieve hoogtepunt, vergalt voor ons de feestvreugde.

 
yw2014-a4-250px

Zelfbestuur

ZelfbestuurOnder het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.

Nooit meer oorlog

Nooit meer oorlogOnder nooit meer oorlog wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk.

Godsvrede

GodsvredeOnder de godsvredegedachte wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat.