"De argumenten en strategieën zullen vaak verschillen, maar ze dienen hun energie te steken in onze echte tegenstanders! Laat ons niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande!"
Met dit citaat riep ANZ-Voorzitter Erik stoffelen tijdens het voorbije Zangfeest de V-partijen op om hun onderlinge vetes te beëindigen.
De recente wederzijdse verwijten maken duidelijk dat men de boodschap nog niet begrepen heeft.

De herhaaldelijke diepgemeende en zeer aanvaardbare oproepen vanuit de Vlaamse beweging en van wijlen Herman Wagemans om geen "kemphanen maar kompanen" te zijn moet nog eens zeer duidelijk onderstreept worden.

Lees meer...

yw2012-250pxIn het kielwater van de Vlaamse Beweging warrelen woorden en zinnen die volbloed politieke programma's zijn. De klassiekers "Nooit meer Oorlog", "Hier Ons Bloed Wanneer Ons Recht" staan niet alleen. "Omver en erover" is een van de beknopte Vlaamse handvesten voor actie. De zin is gesmeed in het vuur en besprenkeld met het bloed van de Grote Oorlog.

Lees meer...

Eind 2011 werd een wedstrijd uitgegeven voor de affiche van de 11de IJzerwake. Uit de ontwerpen die binnenkwamen, en waarvoor we de inzenders willen danken, werd er één gekozen. De uitgewerkte affiche vindt u in het komende nummer van ons tijdschrift en op onze webstek.

De winnaar was Jeroen Bolckmans uit Vosselaar die we hiervoor van harte willen gelukwensen.  Als prijs zal hij een ballonvaart mogen maken, geschonken door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Lees meer...

Affiche IJzerwake 2017