Kalender 2014 van de IJzerwake en de Vlaamse VolksbewegingDe vzw IJzerwake heeft het initiatief genomen om de Eerste Wereldoorlog op eigen wijze te herdenken en zo de herinnering aan deze gruwelijke periode uit de Europese geschiedenis levendig te houden, ook al omdat in die periode, uit Frontbeweging en Aktivisme de politieke Vlaamse Beweging gegroeid is. Deze kalender, een initiatief dat hopelijk ook in de volgende jaren herhaald kan worden, wordt mee gesteund door de Vlaamse Volksbeweging. Er werd voor gekozen vanaf 2014 een kalender met foto's en andere illustraties uit te geven, telkens voorzien van een historische toelichting op de achterzijde. Het wordt een vertikaal model om op te hangen, met een titelblad in kleur.

De kalender zal verkocht worden, o.a. op de komende IJzerwake, aan de prijs van 5 euro. Wie hem toegestuurd wil krijgen betaalt 7,50 euro op de rekening van IJzerwake (BE33 7330 1128 2746). Na ontvangst van de betaling wordt u de kalender toegestuurd.

"De argumenten en strategieën zullen vaak verschillen, maar ze dienen hun energie te steken in onze echte tegenstanders! Laat ons niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande!"
Met dit citaat riep ANZ-Voorzitter Erik stoffelen tijdens het voorbije Zangfeest de V-partijen op om hun onderlinge vetes te beëindigen.
De recente wederzijdse verwijten maken duidelijk dat men de boodschap nog niet begrepen heeft.

De herhaaldelijke diepgemeende en zeer aanvaardbare oproepen vanuit de Vlaamse beweging en van wijlen Herman Wagemans om geen "kemphanen maar kompanen" te zijn moet nog eens zeer duidelijk onderstreept worden.

Lees meer...

yw2012-250pxIn het kielwater van de Vlaamse Beweging warrelen woorden en zinnen die volbloed politieke programma's zijn. De klassiekers "Nooit meer Oorlog", "Hier Ons Bloed Wanneer Ons Recht" staan niet alleen. "Omver en erover" is een van de beknopte Vlaamse handvesten voor actie. De zin is gesmeed in het vuur en besprenkeld met het bloed van de Grote Oorlog.

Lees meer...

Affiche IJzerwake 2018