Vlaamse vrienden,

Zoals u wellicht weet, werd de Van Raemdonckhoeve onlangs openbaar verkocht samen met de aanpalende landbouwgronden waaronder onze parking. Via deze hoeve hadden wij een toegang tot onze weide voor het zwaar vervoer tijdens de opbouw en onze parkeerweide tijdens de wake. Dit was de enige normale toegangsweg. Diegenen die er dit jaar bij waren, beseffen maar al te goed dat het ontbreken van deze toegangsweg en parking een zeer zware handicap is voor de organisatie van de IJzerwake. Zonder oplossing moesten we ofwel een andere locatie zoeken, ofwel een afgeslankte wake inrichten. In het slechtste geval kon zelfs het voortbestaan van de IJzerwake in het gedrang komen!

De enige optie was de aankoop van een weiland, aanpalend aan onze eigen grond. Deze verkoop is ondertussen gesloten. Hierdoor bekomen wij zowel een nieuwe doorgang voor de opbouw van onze wake als een parking voor de bedevaarders. Deze noodzakelijke investering in de toekomst van de IJzerwake bedraagt ongeveer 75.000 euro (aankoop, registratierechten, notariskosten, de aanleg van een nieuwe toegangsweg, drainage en afspanning van de parking).

Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd met de bescheiden bijdragen van duizenden Vlaamsgezinden, zo willen wij ook de aankoop van deze noodzakelijke weide betalen met de bijdragen van allen die geloven in de blijvende waarde van het IJzertestament.

Alle bijdragen - hoe bescheiden ook - zijn welkom. Uw steun kan overgeschreven worden op het rekeningnummer van de vzw IJzerwake IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB met vermelding "Aankoop weiland".

Wij danken u voor uw hulp voor ons gezamenlijk streven: de spoedige voltrekking van het IJzertestament.

Met Vlaams-Nationale groeten,


Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

kalender2016

Ook voor 2016 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven en het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook gaan uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1916 met op de achterzijde de uitleg daarover.

De kalender wordt verkocht o.a. op deze IJzerwake (secretariaat IJzerwake aan het jaagpad), aan de prijs van 5 euro. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake BE33 7330 1128 2746 met vermelding 'Kalender 2016'. Warm aanbevolen!

De vzw IJzerwake stelt vast dat de Koninklijke Voetbalbond nog steeds in het Belgique de papa vertoeft, en het zich rustig kan permitteren de meerderheid van de bevolking van dit land te schofferen. De Rode Duivels dienen we blijkbaar enkel in het Frans aan te moedigen... Honderd jaar na de eerste wereldoorlog, waarin Vlaamse soldaten onder Franstalige bevelen de dood werden ingejaagd, klinkt aan de top van de Belgische Francofonie nog steeds: “Et pour les Flamands la meme chose”. Ook bij de opname van het 'Rode Duivelslied' door Stromae.

Wij wensen alle supporters een deugddoend Wereldkampioenschap, maar de politieke recuperatie door het Belgische establishment van dit sportieve hoogtepunt, vergalt voor ons de feestvreugde.

Affiche IJzerwake 2018