ijzerwake2009-250pxVoor de achtste keer werd op 23 augustus de IJzerwake georganiseerd in Steenstrate bij Ieper, nabij het monument voor de gebroeders Van Raemdonck op de eigen weide van de gelijknamige vzw. Een sober, maar elk jaar ander en groter decor, wijst de meer dan 5000 aanwezigen waar de wake plaats vindt, en waar er daarna onder vrienden een hapje en een drankje kan genuttigd worden (bij het mooie weer van dit jaar was vooral dat drankje van onschatbare waarde!). Een podium uit verschillende delen, deels overdekt om in alle weersomstandigheden aan de diverse medewerkers beschutting te geven ( de zangkoren, de fanfare, de verschillende sprekers en zangers), de regietent, secretariaatstent (waar Lieve van Onckelen de administratie regelt) kassa's, perstent,... Alles wordt in de dagen voorafgaand aan de wake in gereedheid gebracht door een sterke ploeg vrijwilligers onder leiding van Luc Vermeulen. En -ere wie ere toekomt- het moet gezegd dat de mensen van Voorpost zowel bij de opbouw als afbraak het leeuwendeel voor zich nemen! De aankleding wordt door onze onovertroff en kunstenaar Gilbert de Corte met zijn medewerkers elk jaar op een andere manier ingevuld. Ook dit jaar wist Gilbert met een prachtige wandversiering uitdrukking te geven aan ons thema! Een beeldscherm wordt voor de eerste keer uitgeprobeerd om het podiumgebeuren nog dichter bij de aanwezigen te brengen. Zondagmorgen vanaf 8 uur voltrekt zich dan een jaarlijks weerkerend scenario: terwijl de mensen van de regie, beeld en geluid allerlei afspraken maken met de toekomende medewerkers en artiesten, stromen ook de mensen reeds toe; langs het jaagpad, of vanuit de omliggende parkeerweiden... tegen half elf is het een gezellige drukte. Ongelooflijk hoeveel getrouwen ook nu weer naar deze afgelegen plek afzakten om te getuigen voor de Vlaamse zaak! Klokslag elf uur begint de wake met een eucharistieviering en een hulde aan pater Aernouts, de priester die altijd en overal -en desnoods alleen- de kant van Vlaanderen heeft gekozen. In hun enthousiasme zongen de celebranten wel enkele onaangekondigde liederen, wat de viering deed uitlopen en de regie noopte om een stevige vaart in het programma te houden. Trompetgeschal en de wake start op een zonovergoten weide, met een gedicht aan Vlaanderen van P. Van Leeuwen, om vervolgens in samenzang onder leiding van Peter Leys de enthousiaste massa aan 't werk te zetten. Een waardige opvolger van Gust Teugels; de Gust aan wie zingend Vlaanderen ongeloofl ijk veel dank verschuldigd is, en die tot onze vreugde na gezondheidsproblemen toch weer aanwezig was op de wake! Er komt heel wat tekst in het programma dit jaar! Maar de scherpe en sterk geformuleerde teksten van Anton Aldi, worden gesmaakt door het publiek, dat regelmatig de voordrachtkunstenaars Elke en Hans onderbreekt met applaus.

 

Speelschaar Ossaart brengt met een groep jonge dansers een ode aan de IJslandvaarders, begeleid door accordeon en zang. Een frisse vertoning, hedendaags en op zijn plaats. De telkens weer ontroerende dodenhulde, op teksten van Erik Verstraete, en ingeleid door de fi jfers van het VNJ op de tonen van 'Ik had een wapenbroeder', brengt een lange stoet van kransen aan, gedragen door studenten, militanten en VNJ'ers. Het aantal kransen en bijdragen voor de bloemenhulde verhoogt elk jaar, de bloemstukjes worden na de wake door vrijwilligers naar oorlogsgraven in de buurt gebracht. Het historisch gedeelte wordt afgesloten met de toespraak van de voorzitter, als overgang naar de actualiteit. Wim de Wit moet even geduld hebben, want uittredend voorzitter Johan Vanslambrouck krijgt een warm applaus en een herinneringsfoto aangeboden voor de jaren dat hij als eerste voorzitter succesvol aan de weg timmerde. En Wim wil duidelijk aan diezelfde weg voortbouwen. In een lange uiteenzetting spreekt hij de hoop uit om terug verenigd onder de IJzertoren voor Vlaanderen te kunnen ijveren, en geeft hij de federale regering met kardinaalpremier Van Rompuy enkele stevige vegen uit de pan! Zijn woorden aan het adres van de 'totentrekker' uit Laken, die de bevolking opriep tot matiging, om dan voor zichzelf in het buitenland een luxejacht aan te schaff en, worden door het publiek gretig aanvaard! Rik Gorissen zorgt dan met enkele kleinkunstliederen voor de broodnodige afwisseling tussen politieke woorden en cultuurbeleving, waarna gastspreker Frans Crols zijn economische boodschap brengt, in het kader van ons thema. En ja, onze gastspreker - en een gastspreker is in tegenstelling tot de voorzitter niet gebonden het standpunt van de inrichtende vzw IJzerwake te vertolken - krijgt veel bijval voor zijn economische analyse van België, en de noodzaak van Vlaamse staatsvorming, maar zijn 'Brussel-standpunt' wordt niet door iedereen gedeeld. Frans probeert in een stevig onderbouwd pleidooi zijn standpunt inzake Brussel ingang te doen vinden, maar niet alle aanwezigen volgen hem daarin, hoewel hij van velen een applaus en achteraf felicitaties mocht ontvangen, zoals van Jef Elbers. Hoe dan ook is in Steenstrate het debat geopend, niet om in tweedracht te verzanden, maar om met gezond verstand van gedachten te wisselen, de blik op de toekomst gericht! Jef Elbers hoort van op de weide hoe de 'Andersjevs' zijn liederen ten gehore brengen en ziet er tevreden uit. Hij gaat dan ook het podium op om de jeugdige zangers een stevige handdruk te geven, die ze zeker gewaardeerd zullen hebben. In een wervelende apotheose volgen de VNJ-kapel, de kinderen uit de jeugdwake en de vaandels elkaar op naar de 'eed van trouw' toe, ditmaal gebracht door de uittredende en nieuwe voorzitters Johan en Wim. De nationale liederen sluiten deze geslaagde achtste editie traditiegetrouw af. Een steeds grotere groepmensen vindt na de wake de weg naar het IJzertreff en, waar VNJ en JSK hun rol van gastheer weer alle eer aan deden. Het goede weer zorgt voor de nodige dorst bij de aanwezigen, dus er wordt stevig getapt, en ook gegeten. Oude vrienden vinden mekaar weer om duchtig na te kaarten over de IJzerwake en de nodige grote en kleine plannen voor de toekomst te smeden 2010: welkom op de 9de IJzerwake. Wie er nog niet bij was, tot volgend jaar. Vraag het aan de aanwezigen, ze zijn onze beste reclame!

Gino Smits