ijzerwake2010-250pxOp 22 augustus 2010, 11u., zal de 9de IJzerwake plaatsvinden te Steenstrate bij Ieper, onder het motto: Vrij Vlaanderen, Ons Europa!

Toespraken:
Voorzitter vzw IJzerwake: Wim De Wit
Gastspreker: prof. Matthias Storme

Het ondoorzichtige kluwen dat het federale Belgie vanuit een unitaire staatsvorm tot de "federatie” van vandaag heeft gebracht, bewijst elke dag zijn onkunde.
Elke vorm van goed bestuur is onmogelijk op het federale niveau. Premiers die niets doen dat ook maar op daadkrachtig regeren zou kunnen lijken, worden staatsmannen genoemd. Hun enige staatsmanschap bestaat er nochtans in het deksel op de overkokende Belgische pot te houden  en te doen alsof alles onder controle is.

Wie of wat houdt Vlaanderen tegen om zijn lot in handen te nemen, en zijn eigen beleid te bepalen?

Staatsvorming is de enige en duidelijke optie die naar een 'vrij Vlaanderen’ leidt. En ook naar een vrij Wallonië, dat maar eens bevrijd moet worden van zijn koudwatervrees, en de win-winsituatie van de eigen weg moet inzien.

Als goede buren naar Europa om de notariële akte te laten bekrachtigen van de onafhankelijkheid!

Naar ’ons’ Europa?

Is dit ons Europa? Een Europa van 19de eeuwse staten dat schoorvoetend en met lede ogen de historische volksgemeenschappen hun plaats onder de zon (niet altijd) gunt?
Vlaanderen verdient het naast de Scandinavische landen te staan, naast de nieuwe staten als Tsjechie en Slovakije; net zoals Schotland en Catalonië dit verdienen.

Is dit ons Europa? Een Europa dat niet de moed heeft om zijn moeizaam opgebouwde christelijk-humanistische beschaving te verdedigen en te beschermen? Individuele vrijheid, scheiding van Kerk en Staat, gelijkheid tussen man en vrouw, democratische beginselen,... Deze opgebouwde waarden zijn geen eeuwig verworven rechten in een wereld waar ze slechts door een minderheid daadwerkelijk beleden kunnen worden.
Bijgevolg dienen ze gerespecteerd, beschermd en verdedigd te worden tegen al wie ze wil omverwerpen.

Om deze losse gedachten tot een zinvolle manifestatie te laten uitgroeien, nodigen wij u uit op de 9de IJzerwake.
Vertrekkend vanuit de herinnering en herdenking van de historische frontbeweging komen we tot Vlaanderen vandaag, en zijn rol als staat in ons Europa.

Mogen wij ook dit jaar op u en vele anderen rekenen? Het zal nodig zijn, voor vandaag, en meer nog voor morgen!

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake