Vlaanderen Staat! 10de IJzerwake te Steenstrate

Vlaamse vrienden,

Voor de 10de keer zal op 21 augustus de IJzerwake plaats vinden in Steenstrate.

Van in het begin hebben de organisatoren als leidraad voor hun organisatie de kernwoorden van het testament van de Fronters voor ogen gehouden: Zelfbestuur – Nooit meer oorlog – Godsvrede.

Ook al is in de dagdagelijkse politiek van dit nobele testament vaak weinig te merken, toch leeft het in de harten van vele Vlamingen die, vertrouwd met hun geschiedenis, waar dan ook hun steke staan.

In Steenstrate zijn en blijven alle Vlamingen welkom, voor wie het ‘Vlaanderen Eerst’ geen loze slogan is. De vzw IJzerwake geeft via de toespraak van de voorzitter haar standpunten weer op de actualiteit en op de pijnpunten in onze samenleving. De oproep naar een onafhankelijk Vlaanderen zit hierin telkens weer vervat. Na meer dan een jaar regeringsonderhandelingen mag ieder weldenkend mens de objectieve vaststelling doen: de kunstmatige staat België heeft opgehouden te bestaan in de geesten. Nu is er alleen nog de rationele notaristoets nodig om de scheiding ook effectief te regelen, zodat de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden over Vlaanderen en Wallonië. Een win-winsituatie voor beiden op termijn, wanneer de onophoudelijke communautaire twisten zullen beslecht zijn (en ALLES in dit land IS communautair!!), en een echt beleid zal gevoerd kunnen worden, naar ieders maat.

De vzw IJzerwake nodigt ieder jaar een gastspreker uit. Hij of zij wordt als gast geacht zijn mening te geven op het motto van de IJzerwake, en van daaruit op de actualiteit. Met Johan Sanctorum gaan wij verder in de rij van denkers, die op een eigen manier en met een eigen invalshoek, de actualiteit belichten.

De thema- en bindteksten van Anton Aldi dragen ook dit jaar de wake, en doen in enkele sterke en juist geplaatste woorden het hele opzet van ons motto uit de doeken. Erik Verstraete heeft -ondanks persoonlijke zorgen- enkele historische figuren in de kijker gezet, gedeeltelijk bij de bloemenhulde, gedeeltelijk in het programmaboekje.

Verder hebben we een jonge kleinkunstzanger Dietwin, van wie wij de familienaam nog niet verklappen. U zal die zien op de wake in het programmaboekje, of horen in de talrijke coulissen van de Vlaamse Beweging, waar de mededeling het nog even stil te houden, telkens de grootste garantie is, dat binnen de kortste keren het nieuws bekend is tot in de verste uithoeken :-).

Onze medewerkers ten velde zullen u ook dit jaar waardig ontvangen. Wanneer u op zondag een versierde weide betreedt, met trotse vaandels, een uitgedoste feesttent, een indrukwekkend podium met toeters en bellen en een scherm, een mooie omkadering, een warm onthaal: weet dan dat dit alles slechts mogelijk is omdat vrijwilligers bereid zijn om een week daarvoor dit alles op te zetten! Vrijwilligers, inderdaad. Onbezoldigd. Vakantiedagen opgeofferd. Met als enige vergoeding: veel plezier tussen het werk door en fijne kameraadschap. Voorpost neemt hierin steeds het voortouw, van opbouw tot afbraak. Het mag eens gezegd worden.

Mogen wij u vragen alleen al uit eerbied voor dit gepresteerde werk van kameraadschap, de politieke meningsverschillen in en over partijgrenzen heen, voor één dag thuis te laten en als één man rond de leeuwenvlag te staan. Wij staan in een gebied waar vele jonge mensen uit alle windstreken een zinloze en vreselijke strijd vochten. Daaronder jonge en zelfbewuste Vlamingen die hun bloed vergoten voor een staat die dat bloed niet verdiende, met op hun stervende lippen de woorden ‘moeder’ en ‘Vlaanderen’. Wij staan in een streek waar in de vorige eeuw van op een toren ieder jaar een striemende aanklacht werd gericht aan deze on-staat en zijn regeerders. Wij staan in een weide vanwaar een duidelijke en onverzettelijke boodschap moet klinken: ‘Vlaanderen Staat’!

 

Gino Smits
Regie IJzerwake 2011