YW2019 affiche 250px"In Vlaanderen Vlaams!" was lange tijd de kreet van strijdende flaminganten, toen de goede Belgen ons een tweetalig Vlaanderen wilden opdringen.

Die strijd leek gestreden: Vlaanderen heeft eigen onderwijs en een bestuur dat van hoog tot laag Nederlandstalig is. Of misschien was. Behoudens in enkele grensgebieden is het gevaar van de verfransing afgewend. Maar de verengelsing van ons onderwijssysteem, het bedrijfsleven en het straatbeeld zijn sterker dan ooit aanwezig. En ook in het ambtelijke jargon dringen steeds meer Engelse begrippen door.

Het blijft niet bij een taalverloedering. Vanuit de politiek correcte elites wordt ons voorgehouden dat vasthouden aan de eigen identiteit als volk een vorm van achterlijkheid is. Multicultuur en diversiteit zijn de sleutelwoorden waarmee een regelrechte hersenspoeling aan de gang is. Zwarte Piet kan niet meer, want vermoedelijk racistisch. Paaseieren worden verstopeieren en de kerststal zou een provocatie kunnen zijn voor moslims. De bevoogding door een Franstalige elite werd ingeruild voor de bevoogding door een politiek correcte elite.
Daarom is het "weg met de voogden - zelfbestuur" ook nu nog meer dan ooit actueel.

In Vlaanderens dageraad aan de IJzer formuleerden de Fronters het zo: "Vindt men de Vlamingen onwrikbaar op 't beginsel hunner zelfstandigheid met de volheid der rechten en vrijheid eraan gehecht, hun gezichtseinder blijft niet beperkt tot hun eng grond- of taalgebied. Vlaanderen wordt door hen niet uitgedacht als een afgesloten zelfgenoegzaam iets, zonder aanraking met buren, zonder verband met de wijdere volkerengemeenschap."

Die boodschap willen we met een actuele inhoud uitdragen. In herinnering aan de grondleggers maar met de blik gericht op de toekomst.

Tot in Steenstrate, om geworteld in onze traditie de bakens te zetten naar een Vlaanderen met een moderne, maar vooral een eigen identiteit.

 

Alle bewuste Vlamingen verzamelen op 25 augustus in Ieper (Van Raemdonckstraat) voor de 18de IJzerwake. Het gebeuren vangt aan met een misviering om 11u, gevolgd door een plechtigheid met toespraak. Vanaf 13u is er een drankje, eten en zijn er springkastelen voor de kleinsten. Vlaamsgezinde verkoop- en infostands verwachten u. Om 13u30 gaat IJzerfolk van start, waar we onze eigen cultuur beleven met muziek, zang en dans. Welkom!

 

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake