Persmededeling IJzerwake vzw - 12 oktober 2010


"We zijn lichtjaren verwijderd van een akkoord - België ligt in coma. De patiënt is klinisch dood - Verkiezingen zullen niets oplossen, tenzij ze duidelijk maken dat dit land onbestuurbaar is - We moeten het onverzoenbare verzoenen - Bart De Wever is pure horror, een grote leugenaar en een ziekelijke vent - Di Rupo maquilleert zich en loopt voortdurend naar de toiletten om zich te schminken - Van Milquet weten we dat ze zot is…"

Deze enkele citaten en wederzijdse "liefelijkheden" maken overduidelijk dat er niets meer te "verduidelijken" valt. En een staatshervorming zonder fiscale autonomie en responsabilisering voor de deelstaten, is geen staatshervorming, en dus totaal onaanvaardbaar. Vermits de Franstaligen blijven weigeren ter zake ook maar enige verantwoordelijkheid op te nemen, heeft verder "verduidelijken" of onderhandelen om een geloofwaardige Belgische regering te vormen geen enkele zin meer.

Voor IJzerwake vzw blijft er slechts één alternatief: start de enige zinvolle onderhandelingen over de ordelijke opdeling van deze kunstmatige staat. Laat de ministers-presidenten van Vlaanderen en Wallonië, Kris Peeters en Rudy Demotte, de gesprekken aanvatten om tot een eerlijke en vredelievende "fluwelen scheiding" te komen.

Met als voordeel dat er "duidelijkheid" zal zijn.


Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

Het enthousiasme voor de jaarlijkse IJzerwake blijft jaar na jaar. Ook het professionalisme en de praktische organisatie stegen rechtevenredig. Ook dit jaar zetten we onze (trouwe) adverteerders extra in de verf door alle advertenties in kleur te drukken. De tarieven blijven echter onveranderd en dat al bijna 20 jaar lang. Een extra reden om dit jaar opnieuw of voor het eerst te adverteren in onze programmabrochure.

Maar u kan ook meer doen. Een beperkt aantal sponsors kunnen - goed zichtbaar - hun (reclame)boodschap brengen. Een (video)boodschap op ons ledscherm of publiciteit op de herrashekken. Mogelijkheden genoeg om op te vallen!

Lees meer...

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake