Openingsuren

De weide van de IJzerwake gaat 'open' omstreeks 9u. voor het publiek. De wake vangt aan om 11u. met een eucharistieviering, aansluitend (rond 11.30u.) begint het tweede deel van de wake tot ongeveer 13u. De tent (drank-, eet- en verkoopstands) van het IJzertreffen sluit tussen 11u. en 13u. zowel voor- als nadien is ze wel open. IJzerfolk start aansluitend (14u.).

Vervoer

Hoewel de vervoerkosten blijven stijgen is de bijdrage voor de bussen naar Steenstrate niet verhoogd; alle busritten kosten 5 euro. Dit bedrag dient betaald te worden op de bus aan de busverantwoordelijke. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis. Inschrijven voor de bussen kan via deze webstek tot en met dinsdag 20 augustus.

Inkom

De prijs van het herkenningsteken bedraagt 10 euro. Iedereen dient zich dergelijk kenteken aan te schaffen. Kinderen krijgen weer een gratis kinderkenteken, ook dit keer een polsbandje. Deze regel geldt ook voor jongeren tot 15 jaar. Mogen we iedereen wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen?

Gratis programmabrochures

Ook de programmabrochures zijn gratis. U kan ze bekomen aan de kassa's en in de secretariaatstent. Al wie een kenteken koopt of een kinderkenteken krijgt, kan er daar een afhalen.

Parking

Door de aankoop van de gronden voor weg en parking vindt u de parking terug aan het begin van de weide (kant grote tent IJzertreffen) en is gratis. Gelieve de richtlijnen van de parkingmedewerkers wel strikt te volgen. Oprijden via de Van Raemdonckstraat.

Toegang weide en parking

Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. U kan er best rekening mee houden dat het terrein bij het monument van de gebroeders van Raemdonck een weide blijft en geen gazon. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen. We investeerden dit jaar in een betere toegangsweg naar de weide langs de parking.

Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draai-trap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over debrug over het kanaal naast lokaal Steenstrate. Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide/parking. Rolstoelgebruikers brengen best hun rol-wagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de mensen van de ordedienst of Vlaamse Kruis.

Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Indien nodig worden in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de in-structies van parkeerwachters, ordedienst en politie op te volgen.

Eten en drinken

Voor en na de IJzerwake is de eet- en drankstand op de weide en de grote tent van het VNJ-IJzertreffen geopend. Tijdens de IJzerwake worden alle standen echter gesloten, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast dank voor uw begrip.

IJzerwakedorp

Ook dit jaar worden de standen van de sponsors en firma’s ondergebracht in het IJzerwakedorp; hiervoor worden een aantal witte tenten gehuurd. Er zullen o.a. standen zijn van het VNZ, wijn, boeken enz. Iedereen van harte welkom!

Secretariaten

De tent van het financieel secretariaat bevindt zich vlakbij de ingang aan de kant van het jaagpad. Het financieel secretariaat is enkel toegankelijk voor de kentekenverkopers, de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken, NIET voor het publiek.

Het secretariaat vindt u vanaf dit jaar langs het jaagpad in de tent zo dicht mogelijk bij de tent van het IJzertreffen. Hier kan u terecht voor zaken betreffende lidmaatschap: aanmelding, adresverandering, aanmelding nieuwe leden, hernieuwing lidgeld. U vindt er ook een uitgebreide verkoopstand met o.a. vlaggen, petjes, regenschermen, polo’s en t-shirts en alle eigen publicaties. Ook de nieuwe kalender 2018 zal daar te verkrijgen zijn.

Omhaling

Medewerkers voor de omhaling melden zich liefst op voorhand aan via het secretariaat, voor zover ze al niet werden aangeschreven. Vrijwilligers die zich ter plaatse nog willen opgeven kunnen aan de secretariaatstent de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Alvast bedankt.

Propaganda door derden

Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweide is niet toegestaan, ook om het vlot parkeren niet te hinderen. Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële stand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare weg voor zover toegestaan door de stad Ieper.

Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf controle uit te voeren op het propagandamateriaal van deelnemende verenigingen en personen en deze eventueelde toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing.

Vlaggen

Vaandrigs kunnen deelnemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. Leeuwenvlaggen en Dietse oranje-blanje-bleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel:

  • De officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, niet-partijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten bevatten. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van IJzerwake een uitzondering toestaan.
  • De (al dan niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentische of federalistische historische minderheid of meerderheid. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude Zuid-Afrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren).

Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bvb omdat zij symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn, worden niet toegelaten.

Vlaggenparade praktisch

Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen zich de dag van de IJzerwake aan te melden bij de tent van de vlaggencontrole, vlakbij de hoofdingang aan het jaagpad. De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure.

Kledij en kentekens

Het bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens of kledij-onderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake en de Vlaamse Beweging.

Pater Adriaan AertnoutsHet bestuur van IJzerwake werd afgelopen weekend pijnlijk verrast door het onverwachte nieuws van het overlijden van pater Adriaan Aernouts. Hij overleed op 6 februari 2010 op 89-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij werd geboren in Wuustwezel in 1920 en studeerde in Hoogstraten, waar hij actief was in het AKVS. De laatste jaren verbleef hij in het Groot Begijnhof van Sint- Amandsberg waar hij genoot van een welverdiende rust.

Na zijn wijding in 1947 was hij als pater dominicaan op verschillende plaatsen in Vlaanderen werkzaam als parochiepriester, o.a. in Gent, Antwerpen, Putte-Kapellen en Kalmthout. Ontelbaar zijn de gelegenheden waarbij hij instond voor de eucharistieviering en de homilie. IJzerwake blijft pater Aernouts dankbaar dat hij van bij de IJzerwake van 2003, de eerste die onze vzw organiseerde, bereid was voor te gaan in de eucharistieviering. Hij zou tot 2008 hoofdcelebrant blijven en ook vorig jaar stond hij in Steenstrate mee aan het altaar. Als bezield redenaar zal hij in de harten van vele Vlamingen verder leven. We zullen hem zeker gedenken bij de 9de IJzerwake op 22 augustus.

In tegenstelling tot eerdere mededelingen gaat de begrafenis van Pater Aernouts door op vrijdag 12 februari om 11 uur in de kerk van het H. Kruis - Westveld, Heilig Kruisplein te Sint-Amandsberg.

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake